Stacja podnoszenia ciśnienia Radomicko

W listopadzie 2021 roku została oddana do użytku stacja podnoszenia ciśnienia pomiędzy Targowiskiem a Lipnem tzw. SPC Radomicko.

Wybudowana stacja podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej tłoczy wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Radomicko w kierunku Targowiska i dalej do wschodniej części miejscowości Lipno. 

Główną zaletą nowo wybudowanej SPC jest poprawa ciśnienia w sieci wodociągowej, szczególnie w północno-wschodniej dzielnicy Lipna. 

W skład pompowni wchodzą trzy równolegle połączone pompy głębinowe, zamontowane w płaszczach ciśnieniowych w pozycji poziomej. 

Wydajność pompowni – 20 m3/h. 

Wykonawcą zadania była firma Hydro Partner Sp. z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno.

Całkowita wartość zadania wg OT: 223 841,01 zł