Przetargi zakończone

Dodano 17 sierpnia 2022 Przebudowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej - odcinek w kierunku Targowiska czytaj więcej Dodano 25 marca 2022 Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m3 na terenie SUW Lipno (ul. Ogrodowa 1, Lipno) wraz z rozbiórką wskazanych obiektów i wycinką drzew czytaj więcej Dodano 07 kwietnia 2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej w Wilkowicach czytaj więcej Dodano 03 marca 2022 Przebudowa sieci wodociągowej DN300 w ul. Dożynkowej w Lesznie - etap I czytaj więcej Dodano 03 marca 2022 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pl. Obrońców Warszawy w Lesznie czytaj więcej Dodano 09 marca 2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej, Świerkowej, Jodłowej, Sosnowej i Przylesie w Przybyszewie – etap I czytaj więcej Dodano 24 maja 2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. F. Chopina w Lesznie (dz. o nr ewid. 516/1) czytaj więcej Dodano 24 marca 2022 Odbiór i zagospodarowanie w celach rolniczych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków dla miasta Leszna położonej w Henrykowie, woj. wielkopolskie czytaj więcej Dodano 12 stycznia 2022 Dostawa pojazdu ciężarowego 3-osobowego z silnikiem spalinowym typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego czytaj więcej Dodano 23 marca 2022 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku w ramach zadania pn.: „Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w czytaj więcej Dodano 03 listopada 2022 Dostawa pojazdów 3 lub 2-osobowych typu VAN wraz z zabudową, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t w ilości 3 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego czytaj więcej Dodano 07 marca 2022 „Zakup nowych wodomierzy i modułów do radiowego odczytu na 2022 r.” czytaj więcej