Rozstrzygnięcia postępowań

Dodano 20 listopada 2023 Unieważnienie postępowania pn.: „Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej oraz komunikacyjne dla MPWiK Leszno Sp. z o.o. w latach 2024 - 2025” czytaj więcej Dodano 09 listopada 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn. : „Wykonanie otworu zastępczego S4 bis na Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice” czytaj więcej Dodano 09 listopada 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn. :„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach – częściowa wymiana orurowania i armatury filtrów ciśnieniowych wraz z automatyką i sterowaniem” czytaj więcej Dodano 02 października 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: „Zakup polielektrolitu w ilości 30 ton do odwadniania osadu ściekowego na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie” czytaj więcej Dodano 14 września 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą koagulantu żelazowego PIX 113 do strącania fosforu w ściekach na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie” czytaj więcej Dodano 24 lipca 2023 Rozstrzygnięcie postępowania: Budowa zbiorników buforowych na kanalizacji ogólnospławnej na terenie siedziby Spółki w Lesznie, ul. Lipowa czytaj więcej Dodano 28 czerwca 2023 Rozstrzygnięcie postepowania pn.: "Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych Wrocław - Poznań" czytaj więcej Dodano 23 czerwca 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: " Zakup wraz z dostawą koagulantu PAX 18 przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych” czytaj więcej Dodano 26 maja 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: " Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lotniczej w Strzyżewicach - etap II" czytaj więcej Dodano 16 maja 2023 Rostrzgnięcie postepowania pn.:"Budowa rurociągu wody surowej od ujęcia w Smyczynie do Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie - prace projektowo-dokumentacyjne" czytaj więcej Dodano 04 maja 2023 Unieważnienie postępowania pn.: „Dostawa pojazdu 3 lub 2 -osobowego typu Furgon wraz z zabudową, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego" czytaj więcej Dodano 27 marca 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach – wymiana rurociągów zbiorczych na hali filtrów” czytaj więcej