Rozstrzygnięcia postępowań

Dodano 01 grudnia 2022 Unieważnienie postępowania pn.: "Dostawa pojazdów 3 lub 2-osobowych typu VAN wraz z zabudową, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t w ilości 3 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego" czytaj więcej Dodano 08 listopada 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: „Zakup polielektrolitu do odwadniania osadu ściekowego na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie w ilości 30 Mg” czytaj więcej Dodano 23 września 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe i Kresowej w Lesznie (dz. o nr ewid. 392/10)" czytaj więcej Dodano 06 września 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej - odcinek w kierunku Tragowiska" czytaj więcej Dodano 23 sierpnia 2022 Unieważnienie postępowania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe i Kresowej w Lesznie (dz. o nr ewid. 392/10) - etap I" czytaj więcej Dodano 22 sierpnia 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Przebudowa ul. 21 Października w Lesznie" czytaj więcej Dodano 17 sierpnia 2022 Unieważnienie postępowania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej - odcinek w kierunku Targowiska" czytaj więcej Dodano 22 lipca 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.:"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzyckiego - Bojanowskiego w Lesznie - etap II" czytaj więcej Dodano 23 czerwca 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. F. Chopina w lesznie (dz. o nr ewid. 516/1)" czytaj więcej Dodano 22 czerwca 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn. : „Dostawa i wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii radiowej w infrastrukturze LoRaWAN” czytaj więcej Dodano 17 maja 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej w Wilkowicach" czytaj więcej Dodano 28 kwietnia 2022 Unieważnienie postępowania pn.:„Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m3 na terenie SUW Lipno (ul. Ogrodowa 1, Lipno) wraz z rozbiórką wskazanych obiektów i wycinką drzew” czytaj więcej