Prace modernizacyjne na oczyszczalni idą do przodu

Największą realizowaną obecnie przez Wodociągi Leszczyńskie inwestycją jest II etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie.

Wartość zadania opiewa na kwotę 40 mln zł netto.  

Postęp prac widać z dnia na dzień:

  • na reaktorze w części tlenowej zakończono czyszczenie hydrodynamiczne istniejących betonów z lat 90-tych XX wieku, rozpoczęto także naprawy miejscowe betonów, naprawy dylatacji i przygotowanie podłoża do nałożenia nowych powłok ochronnych. W pozostałych komorach rozpoczęto czyszczenie betonów;
  • na pompowni głównej zabito ścianki szczelne, które umożliwią rozpoczęcie wykopów pod konstrukcje budowlane w których będą miedzy innymi nowe kraty;
  • całkowity remont przechodzi również piaskownik.