Jakość wody

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom miasta Leszna oraz gminy Lipno kontrolowana jest poprzez działalność Laboratorium Badania Wody i Ścieków Wodociągów Leszczyńskich Spółka z o.o., którego siedziba znajduje się przy ul. Lipowej 76A w Lesznie.

Prowadzone badania monitoringowe pozwalają na ocenę, czy woda uzdatniona dostarczana Odbiorcom spełnia wymagania jakościowe fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).