Idea CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

W jaki sposób realizujemy ideę CSR?

Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o. realizują ideę CSR poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności w kilku obszarach, takich jak:

  • wsparcie lokalnych organizacji, instytucji i inicjatyw;
  • prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej;
  • wsparcie dla uczniów i studentów w procesie zdobywania doświadczenia poprzez praktyki zawodowe;
  • prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych kształtujących wśród mieszkańców świadomość w zakresie dotyczącym wody, ścieków i ochrony środowiska.                                                                                                                                                                        

Wsparcie

Współpraca ze społecznością lokalną jest dla nas bardzo istotna. Zależy nam na rozwoju miasta Leszna, a także gmin Lipno i Święciechowa, należących do aglomeracji leszczyńskiej. Chcemy brać czynny udział w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszaru, na którym świadczymy usługi. Z tego powodu angażujemy się w liczne przedsięwzięcia, które przynoszą korzyści społeczności lokalnej. Każdą propozycję współpracy, czy prośbę o wsparcie, która do nas trafia rozpatrujemy indywidualnie. Szczególnie leży nam na sercu wspieranie:

  • inicjatyw charytatywnych,
  • działalności kulturalnej i społecznej, w tym przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym,
  • aktywności sportowej i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Edukacja ekologiczna

Jest jednym z celów strategicznych Spółki. Liczy się dla nas bezpośredni kontakt z mieszkańcami aglomeracji leszczyńskiej.

Celem działań edukacyjnych jest promowanie szacunku dla środowiska naturalnego (w szczególności cennego zasobu, jakim jest woda), poszerzanie wiedzy mieszkańców na temat środowiska naturalnego oraz pobudzenie motywacji mieszkańców do rozwijania zachowań proekologicznych (w tym racjonalnego korzystania z wody).

Skupiamy się się głównie na budowaniu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, ale bardzo chętnie podejmujemy współpracę również ze studentami, samorządami lokalnymi i instytucjami, którym środowisko naturalne jest równie bliskie sercu.

Edukując dzieci i młodzież kierujemy się zasadą, aby uczyć bawiąc. Dlatego zajęcia mają charakter warsztatów, w których uczestnicy biorą czynny udział. Panuje przyjazna atmosfera, a wiedza jest przekazywana w atrakcyjnej formie. Bawimy się, rozmawiamy, prowadzimy obserwacje i wyciągamy wnioski. Staramy się rozbudzić zainteresowanie tematem ochrony środowiska.

Naszym atutem jest pokazywanie, jak w praktyce wygląda ochrona zasobów wodnych, w jaki sposób ludność z nich korzysta i jak należy o nie dbać. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Posiadamy ciekawą i różnorodną infrastrukturę dydaktyczną.