Śmieć zatyka sieć!

Celem jest uświadomienie użytkownikom kanalizacji, jak istotny wpływ mają oni sami na prawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przekazujemy kilka cennych wskazówek i apelujemy o postępowanie zgodnie z tymi zasadami dla dobra nas wszystkich - mieszkańców aglomeracji leszczyńskiej.