Regulamin udzielania pomocy w postaci darowizn

Współpraca ze społecznością lokalną jest dla nas bardzo istotna. Zależy nam na rozwoju miasta Leszna, a także gmin Lipno i Święciechowa, należących do aglomeracji leszczyńskiej. Chcemy brać czynny udział w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszaru, na którym świadczymy usługi.

Zgodnie z realizowaną ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie (dalej: Przedsiębiorstwo) wspiera projekty oraz inicjatywy, które przynoszą korzyści społeczności lokalnej. W celu realizacji idei CSR Przedsiębiorstwa opracowano wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które zapewniają potencjalnym beneficjentom udzielenie wsparcia. Informacje o tym, kto i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc w postaci darowizny finansowej lub rzeczowej, znajdują się w Regulaminie udzielania pomocy w postaci darowizn zamieszczonym poniżej.