Nowe taryfy 18.07.2023 - 17.07.2026 – informacja Zarządu

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanym dalej Regulatorem) z dnia 19 czerwca 2023 roku nr WR.RZT.70.37.2023, z dniem 18 lipca 2023 roku weszły w życie nowe 3-letnie taryfy, czyli ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Informujemy jednocześnie, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Informujemy także, że abonament w nowej cenie będzie naliczany od 1 sierpnia 2023 roku.

Informacja Zarządu Wodociągów Leszczyńskich Spółka z o.o. (przed zmianą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie) dotycząca nowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz decyzja Regulatora dostępne są do pobrania poniżej.