Obligacje przychodowe

W związku z emisją, w dniu 02.02.2024 r., Obligacji Przychodowych Serii nr 1, Transza nr 3 o wartości 14.000.000,00 PLN (w ramach Programu Emisji Obligacji Przychodowych) - łączna wysokość zadłużenia Wodociągów Leszczyńskich Spółka z o.o. z tytułu Obligacji Serii nr 1 Transza nr 1 - 3 wynosi 41.000.000,00 PLN.

 

Przedsięwzięciem jest prowadzenie działalności Emitenta w zakresie:
(I)   poboru i uzdatniania wody,
(II)  działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody,
(III) odprowadzania i oczyszczania ścieków,
(IV) świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów, w tym osadów pościekowych.