Obligacje przychodowe

W związku z emisją, w dniu 05.07.2023 r., Obligacji Przychodowych Serii nr 1, Transza nr 2 o wartości 12.000.000,00 PLN (w ramach Programu Emisji Obligacji Przychodowych) - łączna wysokość zadłużenia MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu Obligacji Serii nr 1 Transza nr 1 i 2 wynosi 27.000.000,00 PLN.

 

Przedsięwzięciem jest prowadzenie działalności Emitenta w zakresie:
(I) poboru i uzdatniania wody,
(II) działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody,
(III) odprowadzania i oczyszczania ścieków,
(IV) świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów, w tym osadów pościekowych.