Partnerzy i Wyróżnienia

 

Nasi Partnerzy
Herb m. Leszno Herb gm. Święciechowa Herb gm. Lipno
Miasto Leszno Gmina Święciechowa Gmina Lipno

 NFOŚiGW WFOŚiGW
Bank Gospodarstwa Krajowego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wody Polskie IGiWP Interreg
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Interreg EuropeIzba

Inicjatywa 3W

Idea 3W to projekt Banku Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa koncentruje się na 3 kluczowych zasobach będących fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W).

Celem Idei 3W jest wspieranie świata nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, a także budowanie i integrowanie społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizowanie społeczeństwa.

Nowoprzyjęte do świata 3W podmioty, w tym Wodociągi Leszczyńskie, chcą współpracować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie tylko w obszarach związanych z trzema zasobami, ale i tematach, które koncentrują się wokół odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy 3W - TUTAJ 

 

 

Nasze wyróżnienia

Inwestycja Roku

 

Wodociągi Leszczyńskie zostały laureatem I miejsca w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Inwestycja Roku", którego organizatorem jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Nagroda w kategorii obiekty biurowe i handlowe (w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych i budowa lub modernizacja obiektów handlowych) została przyznana dla naszej ubiegłorocznej inwestycji „Budowa energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej Lesznie”. Komisja Konkursu „Inwestycja Roku” składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim oceniała zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji. Konkurs jest organizowany od 2015 r. i ma na celu promocję postaw proinwestycyjnych, proekologicznych i proinnowacyjnych wśród inwestorów, wykonawców, projektantów, władz samorządowych i lokalnych społeczności. Doceniane są inwestycje wyróżniające się na tle innych nowoczesnością zastosowanych rozwiązań, ważne są aspekty takie, jak ekonomiczna zasadność inwestycji, funkcjonalność, energooszczędność, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, czy wpływ inwestycji na otaczające ją środowisko naturalne i ład urbanistyczny.

Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji 2023

 

Wodociągi Leszczyńskie znalazły się w czołówce najlepszych firm wodociągowych w naszym kraju w tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji przygotowanym przez Redakcję Strefy Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej. W Rankingu wzięło udział 86 przedsiębiorstw z krajowej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Kapituła konkursu przyznała dziesięć miejsc rankingowych i cztery wyróżnienia. W poprzednim roku otrzymaliśmy wyróżnienie, a w tym roku uplasowaliśmy się w czołowej dziesiątce, na 10. miejscu Rankingu! Ocena została dokonana m.in. w oparciu o dane techniczne i finansowe. Ponadto analizie poddane były m.in. działania firmy na rzecz lokalnych społeczności, prowadzona polityka jakości, czy podejmowane inwestycje. Zestawienie jest publikowane od 12 lat i ma na celu prezentację czołówki polskich firm wodociągowych oraz przybliżenie czytelnikom informacji związanych z branżą wod-kan w Polsce. To także prezentacja sylwetek Laureatów i podkreślenie, iż praca związana z utrzymaniem wysokiej sprawności technicznej urządzeń i instalacji przez cały rok, wiąże się z olbrzymim nakładem pracy i ciągłym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych Kadry. Jak podkreśla Zarząd Wodociągów Leszczyńskich, przystępując do Rankingu komunikujemy nie tylko akces do grona najlepszych przedsiębiorstw wod-kan w naszym kraju, pokazujemy jednocześnie jawność działania oraz otwartość poddania się niezależnej, zewnętrznej weryfikacji ze strony Redakcji. Rozwijamy się i działamy dla dobra Miasta Leszna, Gminy Święciechowa oraz Gminy Lipno.

Gazele Biznesu 2020

 

W 2020 roku Spółka dołączyła do klubu Gazel Biznesu. Jest to zestawienie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, które ma już swoją wieloletnią tradycję. Przygotowaniem rankingu zajmuje się dziennik "Puls Biznesu". Ranking bazuje na obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Jaki jest cel udziału w zestawieniu? Prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu potwierdza dobrą kondycję finansową firmy oraz jej prężną i transparentną działalność, co oznacza także jej wiarygodność w oczach klientów i kontrahentów."

Wielkopolski Filar Biznesu 2023 - Solidny Pracodawca

 

W 2023 roku Wodociągi Leszczyńskie zostały laureatem w konkursie pn. Wielkopolskie Filary Biznesu 2023 w kategorii Solidny Pracodawca. Docenione zostały nasze działania na rzecz pracowników. Ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród dla laureatów miało miejsce podczas uroczystości, która odbyła się w Poznaniu z okazji 30-lecia Wielkopolskiego Klubu Kapitału. W imieniu Zarządu wyróżnienie odbierała Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Zarządu Agnieszka Cichoszewska.

Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

W 2022 roku z rąk pełniącego obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy Pana Pawła Ciemnego Spółka otrzymała wyróżnienieXXIX edycji etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu: "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w kategorii firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Bezpieczeństwo pracy jest traktowane w naszej Spółce priorytetowo.  

W 2024 r. nasze działania na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w zakładzie oraz dążenie do zapewnienia najwyższych standardów w zakresie ochrony pracy, zostały ponownie docenione przez Państwową Inspekcję Pracy, która zorganizowała XXX edycję konkursu "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej". W leszczyńskim Ratuszu Prezes Zarządu Spółki Pan Rafał Zalesiński odebrał podziękowania z rąk pełniącego obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu - Pana Pawła Ciemnego, a także z rąk Kierownika Oddziału w Lesznie Pana Arkadiusza Jaraczewskiego.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom - certyfikat na lata 2019 - 2021

 

Spółce przyznany został certyfikat "PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM" na lata 2019 - 2021.

Certyfikat przyznawany jest pracodawcom, którzy stosują dobre praktyki w zakresie przestrzegania prawa pracy. Jest wyrazem uznania dla zakładów pracy, w których realizowane jest prawo do zrzeszania się w związki zawodowe, a wartością nadrzędną jest poszanowanie praw i godności pracowników."