Praktyki zawodowe

Spółka otwarta jest na umożliwianie odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej uczniom szkół technicznych i studentom

Pobyt na praktyce regulowany jest na zasadach pisemnego porozumienia (umowa) szkoły/uczelni i przedsiębiorstwa.

Możliwe jest odbycie praktyk w dziedzinach:

  • technika urządzeń sanitarnych,
  • inżynieria środowiska,
  • ochrona środowiska,
  • elektrotechnika i automatyka,
  • praca laboratoryjna: fizyko-chemia, mikrobiologia, biotechnologia,
  • administracja,
  • ekonomia.

 

Zapytaj o praktykę