Łapiemy leszczyńską deszczówkę

Celem kampanii jest promowanie zagadnienia właściwego gospodarowania wodami opadowymi wśród mieszkańców, deweloperów, inwestorów. Ideą broszury jest podkreślenie wagi zagospodarowania wód opadowych w miejscu gdzie pada deszcz, z umożliwieniem ich wsiąkania i stosowania zielono-niebieskiej infrastruktury oraz gromadzenia i wykorzystania wód opadowych.