Kontakt

Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o.
ul. Lipowa 76 A ; 64-100 Leszno

Laboratorium

65 529 83 39

lab@wodociagileszczynskie.pl

Kierownik Laboratorium 

65 529 83 57

691 639 831

Kierownik ds. Jakości

65 529 83 69

Próbkobiorca

607 323 883

663 955 778