Przepompownie

Gruba Kaśka

Przepompownie ścieków

Spółka obsługuje ogółem 65 przepompowni ścieków (w tym 44 przepompowni sieciowych i 21 przepompowni przydomowych). 

W gminie Święciechowa znajdują się 42 przepompownie (w tym 21 sieciowych i 21 przydomowych). Są one zlokalizowane w miejscowościach: Święciechowa, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Henrykowo, Strzyżewice, Krzycko Małe, Gołanice.

Na terenie Gminy Lipno funkcjonuje 15 przepompowni. Znajdują się w miejscowościach: Wilkowice, Mórkowo, Lipno, Gronówko.

W Lesznie Spółka posiada 8 przepompowni ścieków. Najbardziej znaną i rozpoznawaną przez mieszkańców jest tzw. Gruba Kaśka.

Gruba Kaśka - trochę historii...

Przepompownia ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie budowana była w latach 1975- 1977 i oddana do eksploatacji w czerwcu 1977 roku. Według założeń projektowych do pompowni ścieków dopływać miały ścieki sanitarne ze zlewni rozdzielczej osiedli mieszkaniowych wschodniej części miasta, która obejmuje między innymi: Osiedle Przyjaźni, Przylesie, Zamenhofa, Rejtana, Leśna Osada, Grzybowo, rejon Francuskiej i Luksemburskiej. Technologia pompowania ścieków oparta została na: dwóch zbiornikach o kształcie pierścieni – zbiornik napływowy („mały”) oraz zbiornik retencyjny („duży”), pięciu agregatach pompowych, w których skład wchodziły: pompa 20 kW, zbiornik sitowy (separacyjny) oraz układ rurociągów (ssawny, obwodowy i tłoczny).

Dzięki swojemu kształtowi rotundy obiekt zyskał przydomek Gruba Kaśka (zainspirowany nazwą warszawskiego ujęcia na Wiśle).

Po ponad trzech dekadach nieprzerwanej pracy urządzenia zostały mocno wyeksploatowane, w związku z czym coraz częściej zdarzały się awarie, zaś ich naprawy były coraz trudniejsze. Niemożliwy stał się dostęp do części zamiennych wycofanych  z produkcji pomp i armatury. Zbyt mała stała się także przepustowość przepompowni w stosunku do aktualnych potrzeb.

Modernizacja

W 2013 roku Gruba Kaśka przeszła "lifting". Wykonana została modernizacja przepompowni wraz z budową nowego rurociągu tłocznego w ulicy Racławickiej.

Przebudowana została cała część podziemna rotundy, sięgająca aż 10 metrów wgłąb ziemi. Obok zbiorników ściekowych znajdują się pomieszczenia, gdzie pracują cztery nowoczesne pompy. Obiekt został całkowicie zautomatyzowany.