Kontakt

Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o.

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

Sekretariat  +48 65 529 83 11
Biuro Obsługi Klienta +48 609 267 767

Zgłoszenie awarii 

994 (bezpłatny) +48 65 529 83 38

 

Sekretariat

65 529 83 11

sekretariat@wodociagileszczynskie.pl

Zawieranie/zmiana umów na dostawę wody i ścieków

65 529 83 14

65 529 83 44

Rozliczenia za wodę i ścieki

65 529 83 23

65 529 83 25

65 529 83 36

Zaległości i windykacja należności

65 529 83 47

Biuro Obsługi Klienta

609 267 767

bok@wodociagileszczynskie.pl

Dział Produkcji Wody

65 529 83 43

prw@wodociagileszczynskie.pl

Przygotowanie i realizacja inwestycji

65 529 83 15

Laboratorium

65 529 83 39

lab@wodociagileszczynskie.pl

Dział Edukacji i Obsługi Zarządu

65 529 83 13

edukacja@wodociagileszczynskie.pl

Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie

65 529 83 83

65 529 83 82

Henrykowo 40
64-115 Święciechowa

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod-kan

65 529 83 28

65 529 83 31

  • Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  • Wydawanie warunków przyłączenia do sieci deszczowej
  • Wydawanie warunków projektowych na budowę sieci
  • Uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod-kan

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

65 529 83 70

  • projektowania i budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • kontrola sprawności i wydajności hydrantów p.poż.
  • lokalizacje nieszczelności na sieciach i przyłączach wodociągowych
  • inspekcja CCTV i przyłączy kanalizacyjnych
  • udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych
  • wynajem koparki

Napisz do nas!