Wodociągi Leszczyńskie dołączyły do Idea 3W

 Idea 3W to projekt Banku Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa koncentruje się na 3 kluczowych zasobach będących fundamentem życia na ziemi:
wodzie, wodorze i węglu (3W).

Celem Idei 3W jest wspieranie świata nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, a także budowanie i integrowanie społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizowanie społeczeństwa.

Nowoprzyjęte do świata 3W podmioty, w tym Wodociagi Leszczyńskie, chcą współpracować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie tylko w obszarach związanych z trzema zasobami, ale i tematach, które koncentrują się wokół odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy 3W - TUTAJ