Mikroinstalacja fotowoltaiczna na SUW Maryszewice

Mikroinstalacja fotowoltaiczna na SUW Maryszewice

Mikroinstalacja fotowoltaiczna na kolejnej Stacji Uzdatniania Wody w Maryszewicach!

Z radością informujemy, że kolejny ważny krok za nami!

Kolejna, czwarta instalacja fotowoltaiczna w Wodociągach Leszczyńskich już działa. Mikroinstalacja o mocy 16,4 kWp uruchomiona została na Stacji Uzdatniania Wody w Maryszewicach, skąd zasilane w wodę są Wilkowice. 

Projekt techniczny tej instalacji zlecony przez naszych specjalistów w Jednostce Realizującej Projekt został opracowany w terminie czerwiec – lipiec 2022 r. Analiza możliwości lokalizacyjnych na terenie działki stacji uzdatniania wody oraz przyjęte założenie konsumpcji całej wyprodukowanej energii na własne potrzeby pozwoliło na dobór mikroinstalacji fotowoltaicznej o wspomnianej mocy 16,4 kWp. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego realizacją zajęła się leszczyńska firma ELSETT zielone technologie Sp. z o.o., która w zeszłym roku z powodzeniem zrealizowała już dla Wodociągów Leszczyńskich dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na Stacji Uzdatniania Wody Karczma Borowa w Lesznie.

W dniu 18 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą o wartości 81 tyś. zł netto, a termin realizacji  ustalono do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do 27 października 2022 r. Protokół Odbioru Końcowego został sporządzony i podpisany w dniu 24 października 2022 r.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w pełnej wysokości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki z umorzeniem wynoszącym 30%. 

Roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej  zostanie skonsumowana na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci elektroenergetycznej.