Misja, wizja i strategia

Misja

Dostarczając zdrową wodę spełniamy oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzymy przyjazne środowisko.

Woda jest dla Ciebie, ścieki oddaj nam

Wizja organizacji

Działając wspólnie zapewniamy kompleksową realizację zadań gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i potencjał naszego zespołu.

Jako podstawowy mechanizm utrzymania stabilności i ciągłego rozwoju uznajemy samofinansowanie się Spółki.

Zaspokajamy wymagania otoczenia i oczekiwania klientów poprzez:

 • silną, kompetentną i skuteczną organizację, której członkowie tworzą zespół wzajemnie rozumiejących się osób,
  współodpowiedzialnych za jej losy oraz dążących do stałego doskonalenia zawodowego
 • tworzenie i promowanie standardów gwarantujących wysoką jakość
 • nieustanny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów
 • wdrażanie innowacyjnych technologii
 • ustawiczne badanie rynku i reagowanie na zmiany w otoczeniu
 • działania w zakresie edukacji ekologicznej zmierzające do uzyskania świadomości kompleksowej ochrony środowiska naturalnego
Realizując przyjętą wizję tworzymy wizerunek organizacji opartej na partnerstwie uczciwości i odpowiedzialności

Strategia na lata 2016 - 2020

Cele strategiczne do 2020 r.
 • Ciągłość realizacji usług wg standardów gwarantujących najwyższą jakość i zadowolenie Klienta.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników.
 • Dążenie do osiągnięcia satysfakcji pracowników Spółki poprzez odpowiedni system
  zarządzania, motywowania i wynagradzania.
 • Doskonalenie współpracy i komunikacji międzydziałowej.
 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych.
 • Objęcie usługami kolejnych obszarów.
 • Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska.