Budynek sanitarno-szatniowy z częścią biurową

W związku z pogarszającym się stanem technicznym istniejącego budynku D, w którego w skład wchodzą pomieszczenia: sanitarno-szatniowe, warsztat elektryczny oraz sekcja wodomierzy i który równocześnie nie spełnia warunków higieniczno-sanitarnych, zachodzi konieczność wybudowania nowego obiektu pn.: „ Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki”, który będzie pełnił dwie funkcje biurową z przeznaczeniem dla klientów oraz sanitarno-szatniową dla pracowników Spółki.

 

Zestawienie parametrów obiektu:

 • Powierzchnia zabudowy  - 712,86 m2
 • Powierzchnia użytkowa parteru - 572,50 m2
 • Powierzchnia użytkowa I piętro - 391,86 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku - 964,36 m2
 • Kubatura - 2 893,08 m3
 • Ilość kondygnacji nadziemnych – 2
 • Wysokość budynku 8,48 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku
 • Szerokość elewacji frontowej - 42,82m
 • Wymiary budynku: 20,56x42,82m
 • Budynek ma służyć pracownikom w ilości podanej poniżej:
 • 60 pracowników na stanowiskach robotniczych (w tym 2 kobiety);
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych pracują w systemie 2-zmianowym. Jednocześnie na pierwszej zmianie obecnych będzie około 40 osób, pozostali pracownicy (tj.: około 20 osób) pracują na drugiej zmianie.
 • 14 pracowników administracyjnych (w tym: 8 mężczyzn, 3 kobiety)

 

Termin zakończenia: II kwartał 2022r.