EKO-PRZYSTANEK. Chronimy przyrodę, dbamy o wodę.

NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ WODOCIĄGÓW LESZCZYŃSKICH!

PRZEDSTAWIAMY KSIĄŻECZKĘ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „EKO-PRZYSTANEK. Chronimy przyrodę, dbamy o wodę.”

 


Na opracowanie i wydruk publikacji udało się pozyskać dofinansowanie w postaci dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Książeczka została wydana w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i trafi niebawem do dzieci i młodzieży, głównie będą to uczniowie szkół z terenu aglomeracji leszczyńskiej, czyli z miasta Leszna oraz gmin LipnoŚwieciechowa (powiat leszczyński), ale również z sąsiednich gmin i powiatów. 

Książeczki dystrybuowane będą podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Wodociągi Leszczyńskie, w tym także na terenie ścieżki edukacyjnej przy ul. Lipowej w Lesznie, która w ubiegłym roku została wybudowana również z pomocą środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu. Ponadto książeczki będzie można otrzymać podczas wydarzeń, które Wodociągi Leszczyńskie będą organizować lub brać udział. Trafią też do bibliotek – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz Biblioteki w Świeciechowie.

Książeczka zabiera czytelników w niezwykłą podróż, podczas której wraz z sympatycznym bohaterem Bronisławem Nosiwodą, kierując się mapą i drogowskazami odwiedzają kolejne przystanki stopniowo odkrywając fakty i ciekawostki na temat wody. Ten metaforyczny sposób przekazu pozwala zgłębić i propagować wiedzę na temat: zasobów wodnych i ich ochrony, korzyści dla ludzi oraz środowiska płynących z picia wody kranowej, bioretencji, ochrony bioróżnorodności, łagodzenia zmian klimatu poprzez funkcjonowanie miejskich łąk kwietnych, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Edukacja ekologiczna prowadzona przez Wodociągi Leszczyńskie spotyka się z pozytywnym odbiorem społeczności lokalnej. Dlatego kolejne realizowane projekty są tworzone właśnie z myślą o mieszkańcach aglomeracji leszczyńskiej, a w szczególności dzieci i młodzieży. Dzięki temu wzrasta w naszej małej ojczyźnie świadomość ekologiczna. Ponadto przedstawiane są korzyści płynące z picia wody kranowej, zarówno dla ludzi (zdrowie), jak i środowiska (zmniejszenie ilości plastiku w środowisku oraz zmniejszanie śladu wodnego). Promowane są postawa i zachowania proekologiczne.

Miłej lektury życzy zespół Wodociągów Leszczyńskich!