Powiadomienia sms o awariach

Usługa przesyłania powiadomienia o awariach i wyłączeniach wody - bezpośrednio na telefony komórkowe Klientów.

Usługa powiadamiania SMS jest całkowicie bezpłatna.

Dystrybucją wiadomości i obsługą systemu zajmują się dyspozytorzy Wodociągów Leszczyńskich Sp. z o.o., czyli pracownicy odpowiedzialni za kontakt z Klientami w przypadku awarii i wyłączeń wody.

KROK 1

Wpisujemy numer swojego telefonu komórkowego, dalej deklarujmy chęć skorzystania z usługi przez oznaczenie pola „ ZAPISZ SIĘ”.

KROK 2

Wybieramy  nazwę miejscowości, w której mieszkamy i nazwę ulicy, przy której zlokalizowana jest nasza nieruchomość włączona do wodociągu. Po wpisaniu tych informacji, klikamy klawisz „WYŚLIJ”.

KROK 3

Po kilku sekundach, na numer telefonu podany w zgłoszeniu otrzymamy kod weryfikacyjny, który należy wpisać w okienko systemu SMS na stronie internetowej. Po przepisaniu kodu i kliknięciu przycisku „DALEJ” pojawi się komunikat o poprawnym zapisaniu numeru w bazie danych. Kończy to procedurę rejestracji.