Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie

(wspólna realizacja zadania z Miastem Lesznem)

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy a całkowita wartość robót netto wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 2 712 059,15 zł.

Wykonano:     

 • sieć kanalizacji ogólnospławnej wraz z przepięciem/przebudową przyłączy:
  • GRP DN 600 mm o łącznej długości 99,55 m.
  • PVC DN 160-400 mm o łącznej długości 1177,72 m.
  • studnie betonowe DN1000 – 29 szt.
  • studnie betonowe DN1200 – 4 szt.
  • studnie betonowe DN1500 – 2 szt.
  • studnie tworzywowe Dn425 – 4 szt.
 • sieć wodociągowa rozdzielcza z przepięciem/przebudową przyłączy:
  • PE 100-RC SDR17 PN10 Dn110 – 468,10m
  • PE 100 SDR17 PN10 Dn110 – 432,71m
  • PE 100 SDR17 PN10 Dn200 – 5,55m
  • Hydrant naziemny – 6szt
 • sieć wodociągowa magistrala z przepięciem/przebudową przyłączy:
  • PE 100-RC SDR17 PN10 Dn500 – 83,90m
  • Rura żeliwo sferoidalne Dn500mm – 967,40m
  • Przyłącze wody DN 160 – 1 szt.

Inwestycja realizowana była w okresie od 11.01.2021r. do 29.10.2021r.