Informacja z dn. 28.04.2023 r. dot. modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie

W związku z trwającymi intensywnie pracami modernizacyjnymi Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie oraz przygotowaniem obiektu do odbioru pierwszego ciągu technologicznego, występuje ograniczona przepustowość reaktora biologicznego. W konsekwencji wzmożonych prac modernizacyjnych w najbliższym czasie mogą wystąpić zmiany fizyko-chemiczne wód odprowadzanych do Rowu Polskiego (Kopanicy). Oznacza to, że czasowo inne, niż typowe mogą być cechy tych wód, takie jak na przykład barwa i zapach. 

W dniu 20 kwietnia 2023 r. MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie zawiadomiło o sytuacji odpowiednie instytucje, tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (Delegatura w Lesznie) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Zarząd Zlewni w Lesznie). W pierwszej połowie maja planowane jest zamontowanie dodatkowych elementów technologicznych, które pozwolą na zwiększenie przepustowości reaktora. 

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby prace modernizacyjne na pierwszym ciągu reaktora biologicznego zakończyły się w terminie, tj. z końcem miesiąca maja br.