Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach - wymiana rurociągów zbiorczych na hali filtrów

Kolejne bardzo ważne zadanie inwestycyjne w Wodociągach Leszczyńskich.

Na naszej największej Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach, zaopatrującej głównie Miasto Leszno w wodę, nastąpi wymiana rurociągów zbiorczych na hali filtrów.

3 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy, natomiast 7 kwietnia został  przekazany plac budowy Wykonawcy zadania, leszczyńskiej firmie Hydro-Partner.

Zakres zadania obejmuje takie czynności jak:

·         wymiana wszystkich rurociągów zbiorczych w kanale technologicznym na hali filtrów: rurociągi wody surowej, wody uzdatnionej, wody do płukania, wód popłucznych i powietrza , do pierwszych kołnierzy (przepustnic) przy każdym z filtrów;

·         montaż mieszacza statycznego na wejściu wody surowej na halę filtrów+ zakup sprężarki;

·         renowacja kanału technologicznego pod względem budowlanym;

·         wymiana przykrycia kanału technologicznego – nowe kraty ażurowe na kanale;

·         wymiana koryt kablowych i bednarki w kanale technologicznym.

Koszt inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 1 mln 608 tys. zł netto.

Termin realizacji: koniec sierpnia 2023 r.